Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Inipedia

Syfte

Här kan du som arbetar med kontraktstillverkare eller bara är intresserad av EMS hitta verktyg, metoder, modeller, nyheter och allmän information. Innehållet är av allmänt EMS-intresse men riktar sig speciellt mot kund-leverantörsrelationen mellan OEM-företaget och EMS-leverantören.

Innehållet består av fakta och kunskap vars syfte är att inspirera och vägleda till nya landvinningar. Det är också till för visa hur samarbete med kontrakttillverkare på många olika sätt kan bidra till ökad konkurrenskraft och tillväxt. Det kan handla om strategiska koncept eller operativa knep; metoder som är inriktade på att sänka kostnader, öka kvalitet och prestanda eller på andra sätt skapa mervärden.

Delar av innehållet i Inipedia är generella för EMS-branschen i sin helhet, medan andra delar är mer Inission-specifika.

Vi vill gärna att du använder materialet på Inipedia. Du kan till exempel ladda ner mallar och använda i ditt dagliga arbete, printa ut information och ge till kollegor eller använda färdiga presentationer på dina föredrag. Enda begränsningar är att du inte får sälja materialet eller omarbeta det och presentera det som eget material.

Vi välkomnar dina åsikter om innehållet i Inipedia, såväl positiva synpunkter som förbättringsförslag. Använd kontaktformuläret längst ned på varje artikelsida för att delge oss dina tankar som gör Inipedia ännu bättre!

Så hittar du i Inipedia

Du kan välja mellan två ingångar till artiklarna i Inipedia; processkartan längst upp på sidan eller kategorimenyn till vänster.

I processkartan är artiklarna strukturerade utifrån var de hör hemma i en processorienterad verksamhet, medan kategorimenyn strukturer artiklarna i kategorier.

All information går att nå endera vägen. Vissa artiklar är relevanta för flera processer eller kategorier och då återfinns dessa artiklar också i flera processer eller kategorier.

Till en del av artiklarna finns extra material, till exempel mallar eller presentationer, att ladda ner. Detta extramaterial når du via länkar till höger om aktuell artikel, där du även kan hitta eventuella länkar till externt material. Om du surfar med en liten skärm kommer hittar du länkarna nedanför respektive artikel.

Friskrivning från ansvar

Inga anspråk kan riktas mot Inission AB eller dess dotterbolag om tillämpning av innehåll, modeller och metoder på Inipedia är felaktiga eller leder till skada hos användaren.