DFM – Design for Manufacturing

Inledning

Design for Manufacturing (DFM) är ett vitt begrepp och kan betyda olika saker. I sin vidaste mening innebär det att man planerar en kostnadseffektivisering av allt ifrån valet av den minsta komponenten till hur man paketerar den slutgiltiga produkten så effektivt som möjligt, redan innan tillverkningsprocessen har startat. Vi har här valt att begränsa oss till hur kretskort bör konstrueras för att öka producerbarheten.

IPC-standarden tar oftast upp vad som är möjligt att producera, inte vad som är lämpligast. Det betyder att även IPC godkända lösningar kan vara kostsamma att producera. Vi presenterar här förslag på hur man bör konstruera sitt kretskort för att kunna hålla sig inom IPC-standarden och samtidigt öka sin producerbarhet ytterligare.

Läs mer?

Tillgång till allt innehåll på webbplatsen under 30 dagar. Lämna ditt namn och din e-post för att läsa vidare.

Besökare
Integritetspolicy *
Vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.
Lage Niska Produktions- och kvalitetschef lage.niska@mikromakarna.se direkt +46 978-747 12 mobil +46 70-688 52 79