Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Processorienterad organisation

Inledning

Under den senaste tioårsperioden har processorientering etablerat sig som en vanlig organisationsform bland större företag.
Processorientering handlar om att identifierade processer blir utgångspunkten för organisationens sätt att betrakta sin verksamhet.
Processledning går ett steg längre och innebär att man strukturerar organisationen utifrån processerna, exempelvis genom att utse processägare, kompetensförsörjare och förbättringsgrupper som arbetar med att förbättra enskilda processer.

Övergången från hierarkiska specialiserade funktioner till tvärfunktionella värdeskapande aktivitetskedjor syftar till att skapa en helhetssyn där alla medarbetare känner till de interna och externa kundernas behov och kan handla därefter.
Ledarrollerna förändras, men samtidigt öppnas nya möjligheter genom att alternativa karriärvägar introduceras.

Läs mer?

Tillgång till allt innehåll på webbplatsen under 30 dagar. Lämna ditt namn och din e-post för att läsa vidare.

Besökare
Integritetspolicy *
Vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.