Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Leverantörsrelationer

Relationen mellan kontraktstillverkare och kund förändras genom att globaliseringen förbättrar möjligheterna för kunden att välja leverantör.
Samtidigt innebär företagens allt tydligare fokusering på sin kärnverksamhet att många koncentrerar sig på produktutveckling och försäljning, och lägger ut produktionen på kontraktstillverkare.

Den ökande konkurrensen gör vidare att många företag väljer att samarbeta närmare med sina leverantörer för att på så sätt gemensamt höja sin konkurrenskraft.
Att utveckla samarbetet med leverantörerna kan ge minst lika stora vinster som bra upphandlingar och förhandlingar.
Vinsterna ligger inom effektiviseringar, kostnadsreduktioner, punktlighet och kvalitetshöjning.
Ett bra samarbete kring tillverkningen kan också leda till ett samarbete inom produktutveckling.

Läs mer?

Tillgång till allt innehåll på webbplatsen under 30 dagar. Lämna ditt namn och din e-post för att läsa vidare.

Besökare
Integritetspolicy *
Vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.