Kvalitet & test

I all tillverkning med kvalitetskrav behövs test och kontroll för att hela tiden verifiera material, arbete och processer. Som EMS-producent bör man aktivt styra kvalitetsarbetet mot kvantifierade och mätbara mål så att kvalitetstänkandet blir en naturlig del av det dagliga arbetet för att därigenom säkra långsiktiga kundrelationer. För att möta utmaningar i händelse av avvikelser i någon form behövs även en fungerande riskhantering, se artikel Riskanalys och riskhantering.

Inissions certifieringar inom kvalitet och miljö, ISO 9001:2008 respektive ISO 14001:2004, visar att vi arbetar enligt de processer som vi har definierat. Men arbetet slutar inte med att vi blivit certifierad utan i det dagliga arbetet utför vi en mängd kvalitetssäkrande och uppföljande åtgärder.

Läs mer?

Tillgång till allt innehåll på webbplatsen under 30 dagar. Lämna ditt namn och din e-post för att läsa vidare.

Besökare
Integritetspolicy *
Vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.