Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

SRM – Supplier Relationship Management

Inledning

Supplier Relationship Management (SRM) är en disciplin för strategiskt hantering av relationerna med en utomstående part som tillhandahåller varor eller tjänster med syfte att maximera värdet på dessa relationer

SRM är ett synsätt som bygger på att man väljer ut strategiska leverantörer som man samarbetar med på ett sådant sätt att det maximerar värdet av samarbetet.
Ett holistiskt synsätt kombinerat med stor transparens och öppenhet kategoriserar samarbetet.
Genom detta skapas mervärden som inte kan skapas på egen hand eller med traditionell transaktionsbaserad inköpsstrategi.

Läs mer?

Tillgång till allt innehåll på webbplatsen under 30 dagar. Lämna ditt namn och din e-post för att läsa vidare.

Besökare
Integritetspolicy *
Vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.

Länkar

QDCP