Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Spårbarhet

Ingående material kan ofta vara en källa till fel. Dessutom kan felen vara av sådan karaktär att de är mycket svåra att testa eller verifiera. Tester som är så långtgående att alla tänkbara fel identifieras blir så omfattande och kostsamma att de oftast inte görs. Vissa tester avseende konstruktionen kan dessutom kräva förstörande tester vilket är mycket kostsamt, dels att utforma testet men framförallt att analysera testresultaten och utveckla förebyggande åtgärder.

Denna avvägning mellan testens kostnad och den kvalitetsnivå som önskas tas fram i samarbete med kunden. Här är variationerna stora beroende på bransch och praxis. I branscher där produkternas tillförlitlighet är avgörande för liv och hälsa – exempelvis inom medicinbranschen – eller branscher där produkterna påverkar stora ekonomiska värden – exempelvis inom finansbranschen – är kvalitetskraven mycket höga och det krävs följaktligen omfattande och därmed kostsamma tester för att säkerställa kvaliteten.

Läs mer?

Tillgång till allt innehåll på webbplatsen under 30 dagar. Lämna ditt namn och din e-post för att läsa vidare.

Besökare
Integritetspolicy *
Vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.