Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Nyckeltal – KPI:er

Inledning

För en effektiv styrning av egen såväl som leverantörers produktion är det viktigt att mäta olika parametrar. Mätvärdena benämns ofta nyckel-tal, mätetal, prestationsmått eller med modeordet KPI (Key Performance Indicator eller Kritiska Prestations-Indikatorer). På engelska används även termen ”performance metrics”.

Förutom den egna organisationens KPI:er kan även leverantörers och kunders KPI:er vara av intresse. Även om mätning sker i en annan del av organisationen kan nyckeltalen anses representera ett leverantörsresultat, eftersom det sker en interaktion mellan olika delar:

Läs mer?

Tillgång till allt innehåll på webbplatsen under 30 dagar. Lämna ditt namn och din e-post för att läsa vidare.

Besökare
Integritetspolicy *
Vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.