Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Leveransvillkor

Inledning

Leveransvillkor är ett avtalsbegrepp som beskriver avtalsparternas ansvar vid transport och överlämnande av gods. Leveransvillkor regleras oftast via lagstiftning, rättspraxis eller vedertagna standardavtal, men en del avtalsskribenter väljer att skriva en egen avtalstext. Det vanligaste innehållet i ett leveransvillkor brukar utgöra ansvar vid lastning, transport, lossning, riskövergång, försäkringar och tulldokument. Leveransvillkor (eng. Delivery term) benämns ibland leveranssätt (MOD, Mode of Delivery), handelsterm eller leveransklausul – trade term på engelska.

Generellt sett är det viktigt att vara tydlig med tolkningen av leveransvillkoret, eftersom vissa villkor, exempelvis ”Free On Board” eller “Ex Works” har olika tolkningar. Om man exempelvis skriver ”DDP (INCOTERMS 2010)”, syftar detta på att termen DDP ska tolkas som ”Delivered Duty Paid” enligt standardavtalet INCOTERMS, utgåva 2010.

Läs mer?

Tillgång till allt innehåll på webbplatsen under 30 dagar. Lämna ditt namn och din e-post för att läsa vidare.

Besökare
Integritetspolicy *
Vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.